Vestfyn Y’s Men’s Club har besluttet at nedlægge klubben pr. 1. juli 2023.
Klubben blev chartret i 1981.
Klubbens medlemmer har i tidens løb ydet en stor indsats med indsamling af støttemidler til forskellige formål.
Distriktsledelsen for Fyn takker for venskaber og et godt samarbejde igennem alle årene.

På vegne af Distriktsledelsen
Ruth Mikkelsen.