Vestfyn Y’s Men’s Club har 21 medlemmer, som mødes hver 2. torsdag kl. 18.00.
Møderne foregår i Røde Kors Huset, Algade 16, 5683 Haarby, hvor der startes med fællesspisning. Derefter er der korte meddelelser fra udvalgene og 3 minutter, hvor en af klubbens medlemmer får ordet. Sidste halvdel af mødet er afsat til foredrag, debatoplæg eller anden form for underholdning. Klubmøder kan også foregå uden for ”huset” med besøg i natur-, kultur- eller erhvervsmæssig sammenhæng. Det er en klub, hvor både kvinder og mænd kan blive medlemmer.

Ved spørgsmål til klubben er du velkommen til at kontakte præsident:
Arno Natius, Ingrid Marie Vej 16, 5683 Haarby
Tlf. 41 59 41 62   Mail: Klik her

Hent PDF af programmet for 2019 - 2020  KLIK HER

Alle klubmøder holdes torsdage kl. 18.00 i Røde Kors Huset, hvis andet ikke er nævnt.

2019

AUGUST

Lørdag den 17. aug. Sommerudflugt

29. aug. ”Præsidentens aften” v. Villy Ploug-Sørensen (Medbragt mad).

 

SEPTEMBER

12. sept. ”Fra gnist til Geist” v. Niels Hejslet (Medbragt mad).

26. sept. ”Jeppe Åkjærs liv og sange” v. Annelise Arnstrup (Varm menu).

 

OKTOBER

Onsdag den 2. okt. Distriktsklubstævne Odense

10. okt. Åbent hus  Y´s Mens bevægelsen, verdensomspændende og lokal 
v. Gorm Skousen (Smørrebrød til alle). 

24. okt. ”I min farfars fotospor” v. Ulrik Lauridsen (Medbragt mad).

 

NOVEMBER

 7. nov. Køng idræts Friskoles UNITVÆRS v. Elise Julie Stenmann Hansen (Varm menu).

 21. nov. ”Et tilbageblik på Grafton projekt” v. Bendt Rydsgård (Medbragt mad).

 

DECEMBER

Torsdag den 5. dec. kl. 19.00 Hos Esther og Arne Hougaard ”Adventshygge”
(Ingen fællesspisning).

______________________________________________________________________________________

2020

JANUAR  

Fredag den 10. januar Nytårsfest

Søndag den 19. jan. kl. 10.00 ”International Kirkedag”  Haarby Kirke v. Adam Boas
Derefter samvær Haarby præstegård (Medbragt mad, kaffe/the og øl/vand + eget service).

30. jan. Møde kl. 19.00 i Haarby præstegård i samarbejde med menighedsrådet. 

 

FEBRUAR

13. feb. Time of Fast - Præsidievalg. ”Nyt fra vicepræsident mødet” v. Villy Ploug-Sørensen (Medbragt mad).

27. feb. Generalforsamling Varm menu).

 

MARTS

12. marts  ”Benny Andersen” v. Hanne Wolfsberg (Medbragt mad).

26. marts ”Soldaterhjem Odense” v. Bruno Kristoffersen (Medbragt mad).

 

APRIL 

Fredag den 3. april Distriktsstævne 

23. april ”Fra vort liv i Grønland” v. Ella Nørlund & Gunnar Nielsen (Medbragt mad).

 

MAJ 

7. maj kl. 16.30 Besøg på Haarby Kirkegård ”Kirkegården i forandring”   
v. graver Arne Bøje
Spisning af medbragt mad m.m. i Præstegården.

14. maj kl. 19.00
Besøg hos kunstner  Mogens Grønbech Nielsen Knoldvej 9. Dyreborg
Vi har selv kaffe m.m. med.

 

JUNI 

11. juni kl. 18.00 Sæsonafslutning på Helnæs hos Esther og Arne Hougaard
Præsidieoverdragelse (Varm menu)

13-16. aug. Region/verdenskonference.

                          

Y’s Men’s Julekalenderen

Salg af julekalendere er en årlig tilbagevendende aktivitet i november og december måned. På bagsiden er der annoncer fra lokale handlende. Overskuddet give ungdomskorpsene en god økonomisk støtte.
Læs mere: Klik her​​​​​​​
 

Arp Hansen produkter

Vestfyn Y’s Men’s Club fremstiller og sælger Y’s Men’s kort og telegrammeer med motiv af Kunstneren Arp Hansen.                     
Dobbelttelegram 14,8 x 21 cm
(udfoldet 21,0 x 29,7cm).......12,00 kr. + forsendelse.
Dobbeltkort 10,5 x 14,8 cm
(udfoldet 14,8 x 21 cm)............8,00 kr. + forsendelse.         
Rabat ved større køb (over 25 stk.):  9,50 kr. / 6.50 kr.) .
Bestilling: Villy Ploug-Sørensen, Østergaardsvej 29, 5683 Haarby
Tlf.: 62 68 10 24   E-mail: KLIK HER