Vestfyn Y’s Men’s Club har 21 medlemmer, som mødes hver 2. torsdag kl. 18.00.
Møderne foregår i Røde Kors Huset, Algade 16, 5683 Haarby, hvor der startes med fællesspisning. Derefter er der korte meddelelser fra udvalgene og 3 minutter, hvor en af klubbens medlemmer får ordet. Sidste halvdel af mødet er afsat til foredrag, debatoplæg eller anden form for underholdning. Klubmøder kan også foregå uden for ”huset” med besøg i natur-, kultur- eller erhvervsmæssig sammenhæng. Det er en klub, hvor både kvinder og mænd kan blive medlemmer.

Ved spørgsmål til klubben er du velkommen til at kontakte præsident:
Arno Natius, Ingrid Marie Vej 16, 5683 Haarby
Tlf. 41 59 41 62   Mail: Klik her

Alle klubmøderne holdes kl. 18.00 i Røde Kors Huset medmindre andet er nævnt.
 

 2019

JANUAR
5. jan. Nytårsfest
20. jan. Flemløse / Kirke Søby Kirke. International Kirkedag. Efterfølgende samvær i menighedshuset med præst Leni Ulla Hansen (Medbragt mad). Menighedsrådet byder på kaffe
og kage.
31. jan. ”Musik og tekster” v./ præst Peter Lindholt Jessen (Medbragt mad).

FEBRUAR
14. feb. Time of Fast - Præsidievalg (Medbragt mad).
28. feb. Generalforsamling (Varm menu).

MARTS
14. marts
”På tur med Røde Kors i Hviderusland” v./ Søren Thomsen (Medbragt mad).
28. marts ”Reventlow’ernes betydning for egnen” v./ Ole Buhl Nielsen (Medbragt mad).

APRIL
5. apr.
Distriktsklubstævne
25. apr. ”Kunsten at lave ure” v./ Christian Lass (Medbragt mad).

MAJ
9. maj kl. 19.00
Virksomhedsbesøg på Nårup Savværk (Medbring kaffe og brød)
23. maj ”Mit liv på Steensgaard” v./ Henning Bastrup (Medbragt mad).

JUNI
13. juni
kl. 18.00 Sæsonafslutning på Helnæs hos Esther og Arne Hougaard. Præsidieoverdragelse
15. juni Regionskonference i Silkeborg (OBS: kun én dag)

Y’s Men’s Julekalenderen

Salg af julekalendere er en årlig tilbagevendende aktivitet i november og december måned. På bagsiden er der annoncer fra lokale handlende. Overskuddet give ungdomskorpsene en god økonomisk støtte.
Læs mere: Klik her
 

Arp Hansen produkter

Vestfyn Y’s Men’s Club fremstiller og sælger Y’s Men’s kort og telegrammeer med motiv af Kunstneren Arp Hansen.                     
Dobbelttelegram 14,8 x 21 cm
(udfoldet 21,0 x 29,7cm).......10,00 kr. + forsendelse.
Dobbeltkort 10,5 x 14,8 cm
(udfoldet 14,8 x 21 cm)............7,00 kr. + forsendelse.         
Rabat ved større køb (over 25 stk.):  9,50 kr. / 6.50 kr.) .
Bestilling: Villy Ploug-Sørensen, Østergaardsvej 29, 5683 Haarby
Tlf.: 62 68 10 24   E-mail: KLIK HER