Intranet 

ARKIV

Distrikt Fyn benytter sig af Region Danmarks arkivsystem under "Klubs- og distriktsintranet", som du finder aller øverst på denne side, oo som kun er tilgængeligt for distriktets klubmedlemmer.

Følgende arkiveres der:
Referater fra distriktets møder, arrangementer, medlemsoplysninger mv. Desuden vigtige dokumenter og billede, som har fælles interesse for medlemmerne.

Filerne i Intranet er tilgængelæige således:
Gå ind på "Klubs- og distriktsintranet" øverst. Så åbner der en login-side.
Du skal logge ind med din personlige YSMEN-login.

Du vil nu være i Distrikt Fyns Intranet, hvor indholdet er sorteret i mapper.

I den enkelte mappe findes dokumenterne i PDF format primært ordnet kronologisk efter år-måned-dato.

Du kan markere et dokument og åbne det - evt. downloade det.

PS! Hvis du har sat din computer til at blokere pop-op-vinduer, kommer der en gul bjælke frem. Her kan du klikke på"Indstillinger" og derefter på nederste linie, som angiver den ønskede fil. Når dokumentet er åbnet, kan du gemme det på din egen computer, eller blot lukke det igen.

 

ADRESSEBOG

Fra arkivsiden kan du åbne adressebogen markeret med rødt i øverste højre hjørne.

 

 

Husk at logge ud af intranettet, når du er færdig.