Svendborg  Y’s Men’s Club har 25 medlemmer, som mødes 2. og 4. tirsdag i måneden. Størstedelen af møderne foregår i Sognehuset, Glarmestervej 6, Svendborg, hvor der startes med fælles spisning. Derefter er der korte meddelelser og 3 minutter, hvor en af klubbens medlemmer får ordet. Sidste halvdel af mødet er afsat til foredrag, debatoplæg eller anden form for underholdning. Klubmøder kan også foregå uden for ”huset” med besøg i natur-, kultur- eller erhvervsmæssig sammenhæng. Klubben er en blandet klub, hvor både kvinder og mænd kan blive medlemmer.

Ved spørgsmål til klubben er du velkommen til at kontakte klubbens præsident:
Poul Erik Mikkelsen, Peløkkevej 73, 5900 Rudkøbing.
Tlf.: 97 99 11 68  Mail - Klik her

Program 1. halvår 2019

JANUAR
08. Musik og sangaften
  v/ organist Allan Wahl og klarinettist Niels Otto Jessen
20. International kirkedag
22. ”Kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen”  v/ bibliotekar Carsten Winther


FEBRUAR
12. Klubmøde med præsidievalg

26. ”Slottet i Skoven”  v/ tidligere direktør for Vejlefjord Centret, Palle Møller Nielsen


MARTS
12. Foredrag ved Poul Knudsen, Odense - ansat ved NASA, USA.

26. ”Erindringer fra et langt liv som præst” v/ sognepræst Hanne Davidsen, Rudkøbing

APRIL
05. Distriktsstævne i Odense
  Club Odense arrangerer
09. Klubmøde
23. En inspirationsaften: ”Fra aktiv højskoleelev til aktiv Y’s Man”  v/ Ulrik Lauridsen, Vejle

MAJ
14. Hyggemøde hos Jytte Vilsgaard

28. Generalforsamling og præsidieoverdragelse

JUNI
11. Sæsonafslutning

15. Regionskonference i Silkeborg OBS! Konferencen afvikles på én dag

Y’s Men’s Julekalenderen

Salg af julekalendere er en årlig tilbagevendende aktivitet, der fortrinsvis bliver solgt af de kristne ungdomskorps på Sydfyn og Langeland i november og december måned. På bagsiden er der annoncer fra Svendborgs lokale handlende. Overskuddet give ungdomskorpsene en god økonomisk støtte.
Læs mere Klik her

Klubben støtter også internationale projekter - oftest gennem Y’s Men Region Danmark, som er paraplyorganisation for alle danske klubber.