Svendborg  Y’s Men’s Club har 21 medlemmer, som mødes 2. og 4. tirsdag i måneden. Størstedelen af møderne foregår i Sognehuset, Glarmestervej 6, Svendborg, hvor der startes med fælles spisning. Derefter er der korte meddelelser og 3 minutter, hvor en af klubbens medlemmer får ordet. Sidste halvdel af mødet er afsat til foredrag, debatoplæg eller anden form for underholdning. Klubmøder kan også foregå uden for ”huset” med besøg i natur-, kultur- eller erhvervsmæssig sammenhæng. Klubben er en blandet klub, hvor både kvinder og mænd kan blive medlemmer.

Ved spørgsmål til klubben er du velkommen til at kontakte klubbens præsident:
Lisbeth Maibom Nielsen
Hjulvej 4
5772 Kværndrup

Tlf.: 31 90 04 02
Mail - Klik her

Program 2021

SEPTEMBER

14. Besøg af Dennis Schultz, Open Doors Danmark 

 28. Klubmøde

 

OKTOBER

08. Distriktsstævne
      Arrangør: Midtfyns Y’s Men’s Club.

12. ”Mit liv som sognepræst og orlovspræst,”
       v/ pens. orlogspræst Eigil Andreasen.

26. Sangaften ved Claus Bendix

 

NOVEMBER

 17. Midtfyn Y’s Men’s Club inviterer: 
       ”Make Them Smile,”   OBS ugedag
       et hjælpeprojekt i Kenya.

23. ”Vandring på Caminoen,” 
       v/ Lilly Christensen, Rudkøbing.

 

DECEMBER

 14. Adventsfest

--------------------------------------------------------------------------------------------

Program 2022

JANUAR

11. Nytårskoncert v/ organist Allan Wahl 
      og klarinettist Niels Otto Jessen

16. International kirkedag

25. ”Barnets blå Hus i Svendborg” v/ Helle Kragh

 

FEBRUAR         

08. Klubmøde med præsidievalg

22. ”Tro og videnskab,” v/ præst og læge i psykiatrien,
       Poul Henning Krog, Svendborg
       Midtfyn Y’s Men’s Club inviteres

 

MARTS

08. Bowlingaften  

22. Klubmøde

 

APRIL

08. Distriktsstævne.
      Vært: Middelfart Y’s Men’s Club

12. ”Et Grønland i forandring,” v/ Cecilia Vanman

26. Klubmøde 

 

MAJ

10. Hyggemøde hos Ruth og Poul Erik

20. – 22. Besøg hos Sindal-Bindslev Y’s Men’s Club

24. Generalforsamling og præsidieoverdragelse

 

JUNI

14. Sæsonafslutning

--------------------------------------------------------------------------------------------

Y’s Men’s Julekalenderen

Salg af julekalendere er en årlig tilbagevendende aktivitet, der fortrinsvis bliver solgt af de kristne ungdomskorps på Sydfyn og Langeland i november og december måned. På bagsiden er der annoncer fra Svendborgs lokale handlende. Overskuddet give ungdomskorpsene en god økonomisk støtte.
Læs mere Klik her

Klubben støtter også internationale projekter - oftest gennem Y’s Men Region Danmark, som er paraplyorganisation for alle danske klubber.