Svendborg  Y’s Men’s Club har 21 medlemmer, som mødes 2. og 4. tirsdag i måneden. Størstedelen af møderne foregår i Sognehuset, Glarmestervej 6, Svendborg, hvor der startes med fælles spisning. Derefter er der korte meddelelser og 3 minutter, hvor en af klubbens medlemmer får ordet. Sidste halvdel af mødet er afsat til foredrag, debatoplæg eller anden form for underholdning. Klubmøder kan også foregå uden for ”huset” med besøg i natur-, kultur- eller erhvervsmæssig sammenhæng. Klubben er en blandet klub, hvor både kvinder og mænd kan blive medlemmer.

Ved spørgsmål til klubben er du velkommen til at kontakte klubbens præsident:
Lisbeth Maibom Nielsen
Hjulvej 4
5772 Kværndrup

Tlf.: 31 90 04 02
Mail - Klik her

Program

2020

AUGUST

30. Sæsonstart

SEPTEMBER

08. ”Kirkegårdsspil før og nu,” v/ Marianne Kjær og Tommy Christensen, Svendborg      
22. Klubmøde

OKTOBER  

02. Distriktsklubmøde  
      Arrangør: Midtfyns Y’s Men’s Club.
13.”Det gode liv efter arbejdslivet” v/ pens. præst Einar Fog-Nielsen, Faaborg
27. ”Volontør i Tanzania” v/ Helene Roager, Odense

NOVEMBER

04. Midtfyns Y’s Men’s Club inviterer
      ”Make Them Smile” et hjælpeprojekt i Kenya  (OBS ugedag!)
24. ”Mit liv som sognepræst og orlogspræst”  v/ pens. orlogspræst Eigil Andreasen 

DECEMBER 

08. Adventsfest

2021

JANUAR

12. Nytårskoncert v/ organist Allan Wahl og klarinettist Niels Otto Jessen
17.International kirkedag 
26. ”Barnets blå Hus, Svendborg” v/ Helle Kragh

FEBRUAR

09. Klubmøde med præsidievalg
23. ”Tro og videnskab” v/ præst og læge i psykiatrien, Poul Henning Krog, Svendborg
      Midtfyns Y’s Men’s Club inviteres

MARTS

09. Bowlingaften       
23. ”Vandring på Caminoen” v/ Lilly Christensen, Rudkøbing

APRIL

09. Distriktsstævne
      Vært: Middelfart Y’s Men’s Club
13. Sangaften
27. Klubmøde 

MAJ

11. Hyggemøde hos Kirsten
25. Generalforsamling og præsidieoverdragelse

JUNI

08. Sæsonafslutning

 

Y’s Men’s Julekalenderen

Salg af julekalendere er en årlig tilbagevendende aktivitet, der fortrinsvis bliver solgt af de kristne ungdomskorps på Sydfyn og Langeland i november og december måned. På bagsiden er der annoncer fra Svendborgs lokale handlende. Overskuddet give ungdomskorpsene en god økonomisk støtte.
Læs mere Klik her

Klubben støtter også internationale projekter - oftest gennem Y’s Men Region Danmark, som er paraplyorganisation for alle danske klubber.