Svendborg  Y’s Men’s Club har 16 medlemmer, som mødes 2. og 4. tirsdag i måneden. Størstedelen af møderne foregår i Sognehuset, Glarmestervej 6, Svendborg, hvor der startes med fælles spisning. Derefter er der korte meddelelser og 3 minutter, hvor en af klubbens medlemmer får ordet. Sidste halvdel af mødet er afsat til foredrag, debatoplæg eller anden form for underholdning. Klubmøder kan også foregå uden for ”huset” med besøg i natur-, kultur- eller erhvervsmæssig sammenhæng. Klubben er en blandet klub, hvor både kvinder og mænd kan blive medlemmer.

Ved spørgsmål til klubben er du velkommen til at kontakte klubbens præsident:

Poul Erik Mikkelsen
Peløkkevej 73
5900 Rudkøbing
Tlf. 2120 0261
e-mail: Klik her

Program 

2023

AUGUST

27.  Sæsonstart
       Vi indleder klubåret med et søndagsbesøg på Ærø.
       Detaljeret program ved festudvalget.                                          

      
SEPTEMBER

12. Region Danmarks største projekt gennem tiderne er CEE,
      Central East Europe
v/ tjenesteleder Henrik Jeppesen, Vejle.
      Midtfyn Y’s Men’s Club inviteres.      

26. For og imod kvindelige præster - bibelsk, historisk og aktuelt belyst
      v/ tidligere sognepræst i Rudkøbing, Hanne Davidsen.

 

OKTOBER

10. Distriktsklubmøde, Bregninge Mølle
      v/ Søren Johan, DKM – Danmarks Kirkelige Mediecenter.
      Arrangør: Svendborg Y’s Men’s Club.

24. Klubmøde
 

NOVEMBER

14. Bowlingaften

28. ”Gennem medier kan vi bringe almen undervisning
       og det kristne håb til mennesker næsten uanset,
       hvor de bor”
 v/ Ole Sørensen, Norea Radio Danmark.


DECEMBER

12. Adventsfest

.........................................................................................................................

2024

JANUAR

09. Nytårskoncert v/ Birgitte og Keld

14. International kirkedag

23. Koncert med kirkesanger Linda Suszkiewicz
      og organist Claus Bendix Nielsen, Ærø.

  

FEBRUAR

07. ”Alzheimers og kærligheden” v/ operasanger Jesper Buhl
      Midtfyn Y’s Men’s Club inviterer.
      OBS!  Mødedato er en onsdag           

13. Klubmøde med præsidievalg

27. Foredrag/causeri om Halfdan Rasmussen
      v/ægteparret Dorthe Stæhr Nielsen og Preben Duedahl
      – henholdsvis sognepræst og musiker i Rudkøbing.

 

MARTS

12. Sangaften v/ Claus Bendix Nielsen

   26. Klubmøde

APRIL

12. Distriktsstævne Bregninge Mølle
      Arrangør: Svendborg Y’s Men’s Club.
      Festtaler (med forbehold): biskop Mads Davidsen, Odense.
      Underholdning ved Faaborg Gospelkor i Bregninge kirke.
     OBS! Mødedag en fredag.

23. Spændende udfordringer med bibeloversættelser
       til minoritetssprog

       v/ Kristin Westh, Wycliffe Danmark

 

MAJ

14. Hyggemøde hos Birthe og Ib, Thurø         

28. Generalforsamling og præsidieoverdragelse
 

JUNI

11. Sæsonafslutning

15. Regionskonference i Roskilde

.................................................................................................................................

Alle møder er med ledsager.  Gæster er velkomne og betaler for maden.

Hvor ikke andet er nævnt, er mødestedet

Fredens Sognehus, Glarmestervej 8, 5700 Svendborg

Mødetidspunktet er kl. 18.00.

             

Y’s Men’s Julekalenderen

Salg af julekalendere er en årlig tilbagevendende aktivitet, der fortrinsvis bliver solgt af de kristne ungdomskorps på Sydfyn og Langeland i november og december måned. På bagsiden er der annoncer fra Svendborgs lokale handlende. Overskuddet give ungdomskorpsene en god økonomisk støtte.
Læs mere Klik her

Klubben støtter også internationale projekter - oftest gennem Y’s Men Region Danmark, som er paraplyorganisation for alle danske klubber.