Midtfyns Y´s Men´s Club er en blandet klub, hvor både mænd og kvinder kan blive medlemmer. Klubben mødes 1. og 3. onsdag i måneden kl. 1830 til 2030 .
Størstedelen af møderne foregår i Ringe Sognegård, Søvej 31, 5750  Ringe.
Møderne indledes med fælles spisning, derefter er der orientering fra de enkelte udvalg.
Aftenens hovedindhold er almindeligvis et foredrag om et aktuelt emne, debat, virksomhedsbesøg m.v.
Alle medlemmer i klubben er med i mindst et arbejdsudvalg, som tilrettelægger klubbens forskellige aktiviteter.

Ved spørgsmål til klubben er du velkommen til at spørge klubbens præsident:
Svend Erik Møllebjerg
Egneborgvej 17
5600 Faaborg

Tlf.: 30 29 54 94 
Mail:  Klik her

Program 2. halvår 2020                

 2. September:
Sæsonstart - Vi mødes ved Carl Nielsens Hus i Nr. Lyndelse kl 11.00 , herefter spisning i Odense.

16. september:  
Et liv til søs med Mærsk Kaptajn Jørgen Frederiksen, Svendborg fortæller. 

2. oktober: AFLYST 
Distriktsklubmøde i Ryslinge Forsamlingshus.

7. oktober:
Klubmøde                     

21. oktober:  
Jehovas Vidner, - hvem er de?  Oplæg ved sognepræst Simon Jylov, Espe                        

4. november:
Make them smile Kenya - Organisationen der arbejder med opbygning af børnehus til gadebørn i Mombasa, Kenya.
Svendborg Y´s Mens Club er gæster denne aften.                                             

18. november:
Musik og sangaften med Birgitte Grinderslev.                    

2. december: 
Juleafslutning.  

Program 1. halvår 2021

6. januar:
Mit liv som ø-præst. Sognepræst Lene Kjær Andersen fortæller.                                         

17. januar (søndag):
Kirkefrokost.  

20. januar:
Besøg i Kirkens Korshær Genbrug, Odensevej 32. 
Vi indleder med spisning i  sognegården og afslutter på Odensevej 32                         

3. februar: 
Klubmøde                               

23. februar (tirsdag):
Besøg hos Svendborg Y´s Mens Club

3. marts:
Generalforsamling     

17. marts:
Besøg med rundvisning på Hudevad Smedie. Medbragt mad spises på Naturskolen, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev.

7.. april:
Internationalt arbejde ved Løget Kirke, Vejle. Sognepræst Bente Rosenkrants fortæller.  

9. april:
Distriktsstævne for Fyn.                      

21. april:
Klubmøde

Tirsdag 4. maj:
Vi spiser i Sognegården hvorefter vi deltager i Kirkens 4. maj fejring.                                                    

19. maj, kl. 17.00:
Besøg på Gartneriet Lammehave. Vi slutter med mad i sognegården.                                                       

2. juni: 
Sæsonafslutning   

Midtfyns Y's Men's Club er bl.a. engageret som medhjælpere
ved Brahetrolleborg Game Fair.

Klubbens aktiviteter skal støtte kristeligt og socialt arbejde, lokalt, regionalt og globalt.