Midtfyns Y´s Men´s Club er en blandet klub, hvor både mænd og kvinder kan blive medlemmer. Klubben mødes 1. og 3. onsdag i måneden kl. 18:30 til 20:30 .
Størstedelen af møderne foregår i Ringe Sognegård, Søvej 31, 5750  Ringe.
Møderne indledes med fælles spisning, derefter er der orientering fra de enkelte udvalg.
Aftenens hovedindhold er almindeligvis et foredrag om et aktuelt emne, debat, virksomhedsbesøg m.v.
Alle medlemmer i klubben er med i mindst et arbejdsudvalg, som tilrettelægger klubbens forskellige aktiviteter.

Ved spørgsmål til klubben er du velkommen til at spørge klubbens præsident:
Svend Erik Møllebjerg
Egneborgvej 17
5600 Faaborg

Tlf.: 30 29 54 94 
Mail:  Klik her

               

 Program 2. halvår 2021                 

1. September:
Sæsonstart 
Kongsdal Have ved Padesø/Hindevad   
Afgang fra Ringe kl. 13.15

15. september:  
Kopterne, - den kristne kirke i Ægypten.                                     
Sognepræst Simon Jylov fortæller

Fredag 8. oktober:
Distriktsklubmøde i Øster Hæsinge Forsamlingshus
Ved Midtfyns Y´s Mens Club. Taler: Jesper Sloth

13. oktober:
Klubmøde                                     

3. november:
Musik- og sangaften med Birgitte Grinderslev.

17. november:
Make them smile Kenya. Organisationen der arbejder med opbygning af børnehus til gadebørn i Mombasa, Kenya.                             
Svendborg Y´s Mens Club er gæster denne aften.                                              

1. december:
Juleafslutning.  

Program 1. halvår 2022

5. januar:
Mit liv som ø-præst.  Sognepræst Lene Kjær Andersen fortæller.                                         

16. januar, søndag:
Kirkefrokost. 

19. januar:
Besøg i Kirkens Korshær Genbrug, Odensevej 32.                             
Vi indleder med spisning i sognegården og afslutter på Odensevej 32.                   

2. februar:  Klubmøde                                    

22. februar.Tirsdag.:                            
Besøg hos Svendborg Y´s Mens Club Poul Henning Krog holder foredrag om ”tro og videnskab” 

2. marts:
Generalforsamling      

16. marts:
Besøg med rundvisning på Hudevad Smedie.                                  
Medbragt mad spises på Naturskolen, Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev.                           

6. april:
Internationalt arbejde ved Løget Kirke, Vejle.                                      
Rosenkrants fortæller.                                                        

20. april:
Klubmøde.                     

1. maj: 
100 års jubilæumsfest i Munkebjerg Kirke.

4. maj:
Vi spiser i Sognegården hvorefter vi deltager i Kirkens 4. maj fejring.

18. maj
Besøg i Brahetrolleborg Slots Kirke.                                                      
Ole Buhl viser rundt og fortæller 

1. juni:  Sæsonafslutning. 

 

Midtfyns Y's Men's Club er bl.a. engageret som medhjælpere
ved Brahetrolleborg Game Fair.

Klubbens aktiviteter skal støtte kristeligt og socialt arbejde, lokalt, regionalt og globalt.